Artikelkatalog för kunskap, guider och artiklar - Artikeldirekt.se

Psykoterapins historia

oktober 27, 2012 | Författare: | Skrivet i: Sjukvård och hälsa

Freud – Psykoanalysens grundare

I början av den moderna psykoanalysen var det Sigmund Freud som kom att spela en stor roll. Det perspektiv som kallas det psykodynamiska perspektivet i psykologin var det han som la grunden till. Att det är en kamp mellan vårt inre. Det som Freud påstår med sina teorier är att vi har ett detet, ett jaget, och överjaget.

Han menade att dessa tre olika delarna hade helt olika egenskaper. Om vi börjar med det förstnämnda detet så ska just den delen vara våra begär och vår önskan. Detet innehåller också våra medfödda drifter. ”Ett nyfött barn som är hungrigt skriker tills det får mat. Det kan inte ta hänsyn till att föräldrarna är trötta eller upptagna, det kan inte stilla sig och vänta en stund; det kommer att skrika tills behovet är uppfyllt”

Jaget är som mellanhanden som ska agera våg mellan dedet och överjaget. Överjaget ansåg Freud vara den del som är vår moral och vårt samvete. Man kan se detet och överjaget som en gas och en broms. Det jaget som ska hitta en balans mellan detets och överjagets kamp. Freud utvecklade denna modell efter att sett en ökande spridning av hysteri hos kvinnor. Att de drabbade hade undanträngda minnen som måste fram. Att genom hypnos och psykoanalys av drömmar kunna locka fram dessa svar.

Freud var också beslutsam om att vår barndom och uppväxt spelar stor roll i vilken personlighet vi får. Det är fem stycken faser som vi ska gå igenom för att utveckla vår personlighet samt sexualitet. Och om någonting går fel eller störs under någon av dessa faser kommer det sedan att ha en påverkan på vår personlighet lägre fram i livet.

Den första fasen är den orala fasen. Denna fas är mellan 0 – 1.5 år och är när man som barn får lustupplevelser genom munnen, därav namnet den orala fasen. Kontakten med modern, närheten i amningen. Om denna kontakt inte skulle vara fullständig eller kanske helt avsaknad under den orala fasen visade det sina symtom med att man drack för mycket alkohol, tröstäter mat eller röker för mycket som vuxen.

Den andra fasen heter det anala fasen. Där vi får lustupplevelser genom kontrollen av våra toalettbesök i åldern 1.5 – 3 år. Att vi kan ta ansvar och kontrollera denna funktion. Får inte barnet utrymme att uppleva denna kontroll visar sig symtomen i senare tillfälle att han eller hon blir överdrivet ordningsam eller det motsatta, helt slarvig och inte har någon som helst kontroll över ekonomi eller saker.

Den tredje fasen som sker mellan 3 -6 år är när barnet blir medveten om sin könsroll. Det falliska stadiet, där en förälskelse sker med föräldern av motsatt kön. Det blir sedan en kamp mot den andra föräldern av samma kön. Detta går över naturligt mot slutet av perioden och barnet kan sedan se sin identitet i föräldern av samma kön. Blir denna tid problematisk kan barnet sedan i senare ålder få svårt att skilja rollerna kvinna och mamma åt. Då kan det bli att denne letar en partner som liknar mamman och kan vara som en mamma.

Den latenta fasen, den fjärde i ordningen är enligt Freud en fas som bara är en väntan till den pubertala utvecklingen startar. Här är det mellan åldern 6 år till puberteten.

Den sista fasen kallad den genitala. Detta sker när den pubertala perioden kommer. Den ska genomgå resten av livet. Det är här det kommer att visa sig om några störningar har blivit under föregående faser. Har ingen stor problematik och energi lagts ner runt dessa så ”är en normal heterosexualitet möjlig”. Men blir det kan man då se avvikande tendenser i sexualitet och personlighet.

Pavlov – Behaviorismens och beteendepsykologins fader

En annan sak som kom att påverka psykologin och beteendepsykologer var Ivan Pavlov. Han genomförde experiment på hundar för ett annat syfte än för psykologin. Han skulle undersöka utsöndringen av magsafter och saliv.

Han upptäckte att redan innan hundarna fick mat så började deras saliv att rinna. Han kom på att detta uppkommit av ett reflexbeteende som möjligen berodde på en inlärning. Att det var fotstegen av personalen som kom med man som utlöste reflexen. Att provade med att ljud angavs innan maten skulle komma in, samma sak hände då med salivet. Han kom fram till att det går att lära in olika reflexbeteenden.

Detta beteende kunde också försvinna och han lät ljudet komma men ingen mat. Efter ett tag slutande det att komma saliv. Det var det som blev grunden till beteendepsykologin, behaviorismen som den också kallas. Att vi kan förstå beteende samt kunna lära om inlärda fel.

Syftet blev att försöka förstå vårt beteende som frisk och sjuk. Och framförallt hur vi kan förändra detta beteende till det bättre. Att experimentet skulle visa att man kunde lära om beteendet.

En annan betydelsefull man som bidrog till beteendepsykologin var Burrhus Frederic Skinner. Han gjorde djurförsök råttor och duvor. Genom att testa olika metoder att ge dem belöning för en utförd handling kom han på att, instruktioner som kommer direkt innan en belöning fungerar bäst. Att vi kan utföra en medveten handling för att nå ett mål. Inte som Pavlovs hundar ett det blev ett reflexmässigt beteende.

Han kom fram till att:

”Vara tydlig med instruktioner och mål och upprepa dem ofta.

Bryta ner uppgiften i små delar.

Ge omedelbar feedback.

Ge positiv förstärkning.

Gå från enkla mot alltmer komplexa uppgifter.”

Med denna studie kan man tillskillnad från Pavlovs inlärda reflex beteende använda detta till medvetna handlingar. Att det kan användas till att behandla tex barn med beteendestörningar och även bota fobier.

Författare:

Denna skribent har publicerat 8 hittills. Mer information om denna skribent kommer inom kort.

Kommentarer är avstängda .