Artikelkatalog för kunskap, guider och artiklar - Artikeldirekt.se

LED lampor och värmeutveckling

juli 25, 2013 | Författare: | Skrivet i: Hus och hem

Det är sedan länge känt att LED lampor inte blir lika varma som vanliga lampor, men att de är helt kalla är inte riktigt sant. Här ska vi försöka förklara lite om varifrån värmen utvecklas och vart produkterna är på väg i framtiden.

Värmeutveckling i LED-lampors olika delar
En LED-lampa som används för att ersätta en befintlig glödlampa eller lågenergilampa består i kort av några olika delar. Det mest synliga är själva höljet, som ofta är utformat på ett sådant sätt att värme ska kunna avledas från själva höljet t.ex. genom någon form av kylflänsar eller hål som gör att luft lättare ska kunna cirkluera och därigenom föra bort värmen.

Inne i lampan sitter dioderna som alstrar ljuset. En diod är en elektronisk komponent, ett slags halvledare, där ljuset uppstår i ett mellanrum där strömmen hoppar över en liten klyfta. Ovanpå dioderna sitter någon form av infärgning som ger ljuset sin färg. Själva dioderna avger en del värme, men står inte för huvuddelen av värmeutvecklingen.

Bakom dioderna dolt inne i lampans hölje finns det som skapar mest värme, nämligen elektroniken som driver dioderna. Det är för att leda bort värmen härifrån som man ofta designat höljet för att det smidigt ska kunna avleda värmen från elektroniken.

Kraftigare lampor avger mer värme än de mindre kraftiga. Det gör också behovet av kylning större ju högre effekt på lampan. Det är till viss del som också begränsar möjligheten att skapa kraftigare lampor för de mindre socklarna.

Värmeutvecklingen från LED-lampor är betydligt lägre än från glödlampor. I vanliga glödlampor går väldigt mycket energi åt i överskottsvärme och man får kanske bara ut cirka 10 lumen ljusflöde från 1W tillförd energi. En LED-lampa som är väldigt effektiv kan se upp till 100 lumen per tillförd Watt energi. Det är lite skillnad det!

Mindre värme med dioder med extern drivning

Utvecklingen av ljuskällor och armaturer går allt mer i riktningen mot att man separerar drivningen från själva ljuskällan som t.ex. i LED spotlights. Här har man en del som skapar en spänning och ström som är anpassad för ett slags dioder. Då kan man göra drivningen mer frikostig i storlek och därigenom använda bättre komponenter än om den varit integrerad.

LED downlights är just denna typ av spotlights med extern drivelektronik. Vanliga är sådana dioder som man driver med ett system som seriekopplas och som matas med konstant ström om 350mA. Då får man en mycket lägre utveckling av värme tack vare att elektroniken är helt separerad från dioderna.

Utvecklingen fortsätter gå framåt
Utvecklingen går fort just nu och man tar fram nya smarta lösningar varje år. Vi har sett exempel på allt mer väldesignade kylsystem som fungerar både rent praktiskt och designmässigt in i inredningen. Det gäller att jobba med både form och funktion genom att kombinera färger och material. Här har vi bara sett början.

Själv väntar vi med spänning på när man på ett bra vis lyckas skapa tillräckligt kraftiga LED-lampor för den lilla skruvsockeln E14 som kan ersätta glödlampor på 40W. Här är utrymmet för litet och utvecklingen av värme för stor ännu, men i höst finns det sådant som tyder på att vi kommer kunna ersätta 40W på E14-sockeln redan i höst.

Författare:

Denna skribent har publicerat 1 hittills. Mer information om denna skribent kommer inom kort.

Kommentarer är avstängda .